Basungatan

Plats: Kaverös, Göteborg
Status: Vinst i markanvisningstävling
Beställare: Green Village AB / FO Peterson & Söner AB