Hylliewood


Plats: Hyllie, Malmö
Program: Bostäder
Storlek: ca 7800m² BTA
Status: Vinst i markanvisningstävling 2024
Beställare: Inkluderande Fastigheter