Morkullan

Plats: Morkullegatan, Varberg
Status: Färdigställt 2021
Beställare: Derome AB