Plutovägen

Plats: Plutovägen, Göteborg
Status: Vinst i markanvisningstävling, pågående detaljplanearbete
Beställare: 4D Gruppen