Plutovägen

Plats: Plutovägen, Göteborg
Status: Vinst i markanvisningstävling, detaljplanearbete
Beställare: 4D Bygg AB / Gamlestadens Rör AB