Sannaängen

Plats: Jönköping
Status: Markanvisningstävling
Beställare: Derome AB