Tillbyggnad, Mölndal

Plats: Mölndal
Status: Pågående byggnation
Beställare: Privat